BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 16.02.2021, 09:42

Informacje o spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

NIP: 1181782170
REGON: 140111745
Kapitał zakładowy: 155.483.150,00 zł.

tel.: (22) 751 35 04
tel.: (22) 751 70 36
tel.: 513 181 103
fax: (22) 751 70 35

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE W ŁOMIANKACH: +48 606 399 893

e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl
adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000234281

ZARZĄD

  • Tomasz Czajkowski - Prezes Zarządu
  • Robert Chychłowski - Członek Zarządu

PROKURENT

  • Bożena Cholewa

RADA NADZORCZA

  • Anna Jakubowska                - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Sylwia Maksim-Wójcicka    - Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Turek -                 - Członek Rady Nadzorczej

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

  • czynne w poniedziałki:     od 10.00 do 18.00
  • w pozostałe dni robocze: od   8.00 do 16.00
do góry