BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

https://bip.zwik-lomianki.pl/b01/informacje-o-podmiocie/10172,Przedmiot-dzialania.html
15.07.2024, 03:32

Przedmiot działania

Podstawowym przedmiotem działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Łomianakch Sp. z o.o. jest:

  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • Pobór i uzdatnianie wody,
  • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych

Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

Metadane

Data publikacji : 23.08.2008
Data modyfikacji : 31.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szewczyk

Opcje strony