BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Praca

 


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Operator oczyszczalni ścieków

Miejsce pracy: Łomianki
 

Opis stanowiska:

 • Dozór nad prawidłowym utrzymaniem w ruchu obiektów Oczyszczalni Ścieków zgodnie z instrukcjami technologicznymi, a w szczególności:
  • wykonywanie czynności eksploatacyjnych wraz z obsługą urządzeń i maszyn, w tym energetycznych, zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi i DTR urządzeń,
  • prowadzenie bieżących zapisów dokumentacji eksploatacyjnej,
  • konserwacja i naprawy urządzeń i obiektów (w zakresie posiadanych uprawnień).
 • Prowadzenie rejestru odbioru nieczystości ciekłych dowożonych samochodami asenizacyjnymi.
 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii kanalizacyjnych i wodociągowych.
 • Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie obiektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne - preferowane kierunki mechaniczno-elektryczne lub technologia wody i ścieków
 • Doświadczenie zawodowe
 • Gotowość do pracy w systemie trójzmianowym
 • Odpowiedzialność
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:

 • Posiadanie uprawnień energetycznych (E1)
 • Prawo jazdy kategorii B 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Operator oczyszczalni ścieków w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 
 
 
 
 
 

Opcje strony

 •  
 •  
 •  
 

Podziel się

 
 
 

 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2021
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Szerewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Szerewicz

Opcje strony

do góry